Contact   |   Volg ons FacebookInstagram
Volg ons FacebookInstagram

Huisregels voor bezoekers


Artikel 1 Entreebewijs

1.1 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder die in het bezit is van een zwemdiploma. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft. De kassa van het zwembad sluit een half uur voordat de zwemaccommodatie sluit.

Artikel 2 Hygiëne
2.1 Voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.
2.2 Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimtes en op de zwembadperrons is niet toegestaan.
2.3 Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid
De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1
De gemeente en de medewerkers van de zwemaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
4.2 De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
4.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft.

Artikel 5 Diefstal
Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 Hinderlijk gedrag
6.1 Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.
6.2 Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen overeenkomstig de afspraken in het convenant ’vrolijk en veilig’ (ontzegging toegang, aangifte bij politie).

Artikel 7 Zwemkleding
7.1
Gebruikers van de zwembaden dienen gekleed te zijn in nette badkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoen aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd.

Artikel 8 Gevaar
8.1 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan.
8.2 Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad
8.3 Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn moeten zwemvleugels dragen.
8.4 Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.

Artikel 9 Drijfmiddelen
Het gebruik van zelf meegebrachte drijfmiddelen zoals luchtbedden, banden, flexibeams e.d. is niet toegestaan.

Artikel 10 Duiken
Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter.
Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.

Artikel 11 Tabakswet
Roken is in het hele zwembadgebouw niet toegestaan.

Artikel 12 Huisdieren
Huisdieren worden in het zwembadgebouw niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Artikel 13 Eten
Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan op de tribune.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven bij de kassa.